§ 1. Uczestnictwo

Aby zapisać się do PulsReklamy.pl musisz zaakceptować regulamin. W żadnym przypadku nie należy próbować edytować, łamać, dodawać i/lub usuwać części tych zasad. Uczestnik serwisu zostanie poinformowany w razie zmiany regulaminu poprzez e-mail lub w inny możliwy sposób jako osoba zapisana w systemie PulsReklamy.pl. Jeśli pewne zmiany w regulaminie nie zostaną przez Uczestnika zatwierdzone, Uczestnik ma prawo do wycofania się, a tym samym usunięcia konta wraz ze wszelkimi danym z firmy. Kontynuowanie Uczestnictwa w PulsReklamy.pl wiąże się z pełnym zaakceptowaniem zmian regulaminu oraz przestrzeganiem ich. W razie jakichkolwiek zmian w regulaminie, Administracja zobowiązuje się do nie przeprowadzania zmian radykalnych, tzn. takich, które mogłby zaszkodzić Uczestnikowi (np. drastyczne podniesienie minimum do wypłaty).

§ 2. Wymogi Uczestnictwa

1. Aby móc uczestniczyć w tym programie Osoba musi mieć ukończone 13 lat. Gdy uczestnik nie ma skończonych 18 lat, wymagana jest zgoda rodziców lub prawnych opiekunów na uczestnictwo w programie. Nasz program jest otwarty dla uczestników z krajów, gdzie tego typu działalność nie jest prawnie zakazana.

2. Zapisując się do programu, w procesie rejestracji musisz podać dane osobowe zgodne z prawdą. Dotyczy to emaila, na który będą wysyłane przesyłki reklamowe. Jako jeden z niewielu serwisów nie wymagamy pełnych danych osobowych. Zakazuje się tworzenia kilku kont z jednego adresu e-mail. Jedna osoba może mieć w systemie tylko jedno konto, wiąże się to także z tym, że z jednego komputera nie ma możliwości logowania się do PulsReklamy.pl na więcej niż jedno konto, nawet jesli te konta należa do kilku różnych osób.

3. Jeżeli w gospodarstwie domowym znajduje się więcej niż jeden komputer, lecz korzystają z tego samego łącza internetowego - w programie konto może otworzyć tylko jedna osoba z tego gospodarstwa.

4. Tylko od Uczestnika zależy jaki login i hasło Użytkownik wybierze sobie w systemie. Uczestnik wybiera te dane w procesie rejestracji. Obowiązkiem Osoby zarejestrowanej jest, aby hasło dostępu do konta w PulsReklamy.pl było trudno dostępne, a wręcz niemożliwe do zdobycia przez osoby trzecie. Uczestnik może zmienić hasło i informacje o sobie po zalogowaniu się do swego konta w dziale "Edytuj Swoje Informacje." Przy prawidłowym zalogowaniu się, wyłącznie użytkownik konta jest opowiedziany za użycie owego hasła i czynności wykonanych w panelu swego konta w PulsReklamy.pl.

5. Użytkownik powinien wystrzegać się wszelkich przykładów oszustwa, czynności działających na szkodę programu oraz wszelkich działań uważanych za nielegalne, pod groźbą usunięcia konta z systemu a tym samym usunięcia wszelkich danych osobowych jak i anulowania zarobionych pieniędzy i innych form wynagrodzenia.

6. Rejestrując się do systemu PulsReklamy.pl Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwego i działającego adresu e-mail, a następnie potwierdzenia go poprzez ponowne wpisanie. Na podany adres e-mail do Osoby rejestrującej się zostanie wysłany formularz rejestracyjny z PulsReklamy.pl. Uczestnik powinien zaakceptować możliwość otrzymywania płatnych maili reklamowych z systemu, oraz nieuznawanie tej korespondencji za SPAM. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za brak przesyłek reklamowych, jeżeli użytkownik zarejestrował się z innego konta email niż o2.pl lub gmail.com

7. Adres e-mail, który został podany przez Uczestnika przy rejestracji musi być całkowicie sprawny. Użytkownik ma obowiązek sprawdzenia czy dochodzą na konto e-mail wszystkie maile reklamowe. W celu umożliwienia ich odbioru należy wyłączyć filtr antyspamowy na tę korespondencję. Jeżeli problem istnieje nadal, należy skorzystać z funkcji poczty wewnętrznej dostępnej po zalogowaniu w programie.

8. Zabronione jest odsprzedawanie reklam z zarobków oraz reklam VIP bez uprzedniej zgody Administracji.

9. Administracja zastrzega sobie prawo do wysyłki 5 niepłatnych maili reklamowych w przeciągu miesiąca. Uczestnik nie jest zobowiązany do odbierania, oglądania bądź klikania w taki email reklamowy. Po każdej darmowej wysyłce administracja zobowiązania jest do wysłania płatnego maila o minimalnej wartości 3gr do wszystkich użytkowników.

§ 3. Relacje

Webmaster PulsReklamy.pl nie ma prawa udostępnić danych osobowych Użytkownika osobom trzecim bez wyraźnej zgody Uczestnika do którego te dane należą. Webmaster w razie problemów ma obowiązek skontaktowania się bezpośrednio z Uczestnikiem, którego ta sprawa dotyczy.

§ 4 Ograniczenie w odpowiedzialności

PulsReklamy.pl nie ponosi odpowiedzialności za nieuczciwych uczestników i współpracowników biznesowych ani żadnych innych nieuczciwych osób, oszustów, oraz za konsekwencje działań przypadkowych lub będących wynikiem złego zrozumienia i interpretacji Regulaminu. PulsReklamy.pl nie ponosi odpowiedzialności nawet w przypadku jeśli PulsReklamy.pl został poinformowany o możliwości zaistnienia takich szkód. PulsReklamy.pl ponosi odpowiedzialność wynikającą z tej Umowy i zobowiazuje się do wypłacania środków pieniężnych zgromadzonych przez Uczestników zapisanych w PulsReklamy.pl, którzy działają zgodnie z Regulaminem programu. Kwota jednak nie podlega wypłacie w momencie kiedy Uczestnik nie jest aktywny w systemie, czyli nie loguje się minimum raz na 30 dni i nie otwiera w tym czasie żadnej ze skierowanych do niego reklam. W takim przypadku, konto takiego uczestnika po 30 dniach nieaktywności, zgodnie z Regulaminem PulsReklamy.pl może zostać usunięte z programu wraz z usunięciem wszelkich danych osoby zapisującej się.

§ 5. Wypłata, Płatności

1. Uczestnik ma prawo zarabiać w PulsReklamy.pl poprzez czytanie maili reklamowych i otwieranie reklamowanych stron oraz w inny sposób, który umożliwi PulsReklamy.pl.

2. Uczestnicy mają prawo i możliwość zarabiania także przy pomocy osób poleconych, które są bezpośrednio i pośrednio zapisane pod nimi na określonej ilości poziomów.

3. Uczestnik zarabia określony procent od zarobków swojego poleconego (za każdego oddzielnie) zgodnie z poziomem poleconych i jego oprocentowaniem ustalonym przez PulsReklamy.pl. W systemie referencyjnym programu istnieją 3 poziomy poleconych o następującej wysokości: 15% - 10% - 5%.

4. Uczestnik może wypłacić zgromadzone zarobki na konto w dowolnym banku polskim oraz poprzez doładowanie telefonu.

5. Minimum dla zwykłych użytkowników ustalone jest na 10zł.

6. Użytkownik serwisu PulsReklamy.pl może zażądać wypłaty po uzbieraniu wymaganego minimum zależnego od rodzaju posiadanego członkostwa.

7. Wypłaty realizowane są raz w tygodniu, czas oczekiwania na wypłatę nie jest dłuższy niż 7 dni, z wyjątkami w przypadku absencji administratora, (np.urlop) o których uczestnicy będą odpowiednio wcześniej informowani.

§ 6. Spam

Nie możesz promować swojego linku polecającego w niedozwolony i niechciany przez adresata sposób. (tzw. SPAMMING), Nie możesz także promować swojego linku poleconego poprzez grupy dyskusyjne, ani inne metody przy których Twoją wiadomość odczytałyby osoby, które tego nie chca. Dotyczy to każdej formy i metody masowej komunikacji. Zapisując się do PulsReklamy.pl wyrażasz pełną zgodę na otrzymywanie reklam z tego programu, akceptujesz e-maile zawierające reklamy i nie klasyfikujesz ich jako SPAM. PulsReklamy.pl nie ma prawa przekazywać i udostępniać Twoich osobowych danych osobom trzecim. Tym samym nie ma prawa podawania innym Twojego maila w celu otrzymywania "niechcianej" korespondencji. PulsReklamy.pl nie zachęca i nie popiera SPAMu.

Uczestnik może utracić konto z następujących powodów:
- uczestnik używał SPAMU do reklamy PulsReklamy.pl,
- uczestnik posiadał więcej niż jedno konto w PulsReklamy.pl,
- uczestnik podał fałszywe dane,
- uczestnik był nieaktywny powyżej 60 dni,
- uczestnik sprzedał konto bez pozwolenia,
- uczestnik używał programów do automatycznego klikania,
- uczestnik używa wulgaryzmów w kontakcie z Administracją -> surowo karane!!

§ 7. Aktywność i poleceni

Na stronie głównej przedstawione są następujące liczby:

- "Użytkownicy" - tutaj wyświetlane są informacje na temat liczby uczestników, którzy są zapisani w serwisie.

- "Aktywni" - tutaj wyświetlana jest liczba użytkowników, którzy nie przekroczyli progu nieaktywności określonego powyżej 14 dni.

Informacje na temat poleconych:

- Admin ma prawo do sprzedania poleconych osoby, która jest nieaktywna więcej niż 60 dni.

- Aby otrzymywać zarobki od poleconych osób, wymagana jest 30% aktywność w serwisie. Oznacza to, że aby otrzymać pełną prowizję od zarobków osoby poleconej należy wykazać się 30% aktywnością swojego poleconego.

§ 8. Weryfikacja uczciwości

Za cheat-link uważa się link o ujemnej wartości, jednak nieprzekraczającej 100-krotnej wartości najwyżej płatnego emaila.

1. Admin ma prawo wysłać dowolną liczbę tzw. cheat linków, które jednak będą należycie oznaczone i każdy uczestnik zwracający uwagę na treść maili lub zwracający uwagę na treść linków reklamowych po zalogowaniu na stronie, będzie w stanie je rozpoznać i ominąć.

2. W mailu jak i w programie mogą zostać umieszczone tzw. cheat linki stałe, mające na celu zwalczenie tzw. BOTÓW - czyli programów klikających automatycznie, za uczestnika programu.

3. Każdy, kto będzie miał ponad 10 kliknięć w ciągu miesiąca w złe numery turing (numery kontrolne) zostanie usunięty z programu.

4. Każdy, kto będzie miał ponad 10 kliknięć w ciągu miesiąca w cheat linki (linki ujemne), zostanie usunięty z programu.

5. Licznik kliknięć w numery kontrolne oraz linki ujemne jest zerowany na początku każdego miesiąca.§ 9. Dane usługodawcy

1. Włąścicielem serwisu jest Arial-media Mateusz Janik, ul. SICINY 66, 56-215 Niechlów, REGON 020988846, NIP: 501-001- 29-93, Adres elektroniczny: https://pulsreklamy.pl, adres mailowy: biuro[at]arial-media.pl.

2. Ogólne Warunkami świadczenia usług płatniczych serwisu znajdują się tutaj.

Polityka Prytwaności i Cookies Informacje o danych osobowych (RODO)
x

W celu umożliwienia poprawnego działania serwisu używamy plików "cookies" umieszczanych na urządzeniach użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies na zasadach opisanych w naszej polityce prywatności. Klikając przycisk "Przejdź do serwisu" lub zamykając to okno za pomocą przycisku "x" wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.